Copywriter.

Oj, vad ditt företag är viktigt. Alltihop! Men berätta inte allt. Då hinner kunden tappa intresset. Du får heller inte berätta fel saker. Det kan misstolkas. Eller för lite: bortkastade pengar.

SKALA FRAM RÄTT BUDSKAP

För att nå fram behöver du lyfta fram kärnan i ditt budskap och vända det till ett behov för din kund. Det kan vara knepigt. Men med det kan vi hjälpa till. Vi har lång erfarenhet av att fånga in ett företags samlade idéer, tankar, önskningar och mål, tratta in dem och formulera dem till ett budskap anpassat för en specifik kundgrupp såväl som för det format texten ska användas i.

ALLEHANDA TEXTER

Det kan vara mycket text som ska sättas, vare sig du lanserar ett nytt varumärke eller sätter upp en ny hemsida. Men samtidigt som icke relevant budskap, stavfel eller inkorrekt språk devalverar det budskap som måste förmedlas, är det inte allas styrka, eller passion, att skriva bra texter som lockar läsaren. Har du inte lust eller tid eller saknar du tillräckligt med kunskap? Överlåt texterna åt oss!

TEXTREDIGERING / KORREKTUR

Har du redan bra texter men önskar en ”second opinion”? Vi korrekturläser och ger tips på eventuella förbättringar för att er text ska bli så bra som möjligt. Vi utför även korta, snabba textkorrigeringsuppdrag.

. . .

SCRIBBELI AB COPYWRITING: Erfarna copywriters som finns till hands för att hjälpa dig med texter och uttryck för allt från reklam till företagsinformation och redaktionella annonser – för print och web.